Eğitmen Koşulları en son 12 Ağustos 2020 tarihinde güncellenmiştir.

Enozelegitim.com platformunda eğitmen olmak için kaydolduğunuzda bu Eğitmen Koşullarına’na (“Koşullar“) uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu Koşullar Enozelegitim.com platformunun eğitmenlerle ilgili konuları ele alır ve Hizmetlerimizi kullanımınızı kapsayan genel şartlarından oluşan Kullanıcı Sözleşmemiz‘i referans alır.

1. Yükümlülükler

Eğitmen olarak; eğitimler, sınavlar, testler, ödevler, kaynaklar, cevaplar, eğitim açılış sayfası içeriği ve duyurular dahil olmak üzere yayınladığınız tüm içeriklerden sorumlusunuz ve aşağıdakileri beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız;

 • Doğru hesap bilgileri sağladığınızı ve bu bilgileri koruduğunuzu
 • Enozelegitim.com platformunu, bu Koşullar’da ve Kullanıcı Sözleşmesi‘nde belirtildiği şekilde içeriğinizi kullanmak üzere yetkilendirmek için gerekli lisanslara, haklara, rızalara, izinlere ve yetkiye sahip olduğunuzu
 • Gönderilen içeriğinizin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini veya kötüye kullanmayacağını
 • Gönderilen içeriğiniz ve Hizmetlerin kullanımı üzerinden eğitim vermek ve sunduğunuz hizmetleri sunabilmek için gerekli eğitim, öğrenim, bilgi birikimi ve yetkinlik grubu dahil gerekli niteliklere, sertifikalara ve uzmanlığa sahip olduğunuzu
 • Öğrencilere hemen yanıt vereceğinizi, sektörünüzün ve genel olarak öğretim hizmetlerinin standartlarına uygun hizmet kalitesini temin edeceğinizi

Ayrıca eğitmen olarak aşağıdakileri yapmayacağınızı da taahhüt etmiş sayılırsınız;

 • Herhangi bir uygunsuz, saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik, yanlış, yanıltıcı, hatalı, ihlal edici, hakaret veya iftira niteliğinde içerik veya bilgi yayınlamak veya sağlamak
 • Hizmetler yoluyla veya herhangi bir kullanıcıya istenmeyen veya izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam veya ticari veya başka türlü istekler göndermek veya iletmek
 • Hizmetleri, kullanıcılara özel ders, eğitim ve öğretim hizmetleri sağlamak dışında herhangi bir iş için kullanmak
 • Herhangi bir üçüncü taraftan lisans almamızı ya da bir telif ödemesi yapmamızı gerektirecek herhangi bir faaliyette yer almak
 • Hizmetleri sınırlandırmak veya Hizmetleri kötüye kullanmak
 • Başka bir kişiyi temsil etmek veya başka bir kişinin hesabına izinsiz erişim elde etmek
 • Diğer eğitmenlere müdahale etmek veya başka şekilde hizmetlerini veya kurslarını sunmalarını engellemek
 • Destek hizmetleri dahil olmak üzere Enozelegitim.com kaynaklarını kötüye kullanmak

2. Lisans

Enozelegitim.com platformuna gönderilen içeriğinizi sunma, pazarlama, kullanma ve bu amaçlar için doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla bu içeriği kullanıcılara alt lisanslandırma hakkı vermiş olursunuz. Buna, erişilebilirlik sunmak amacıyla altyazı ekleme veya içeriği değiştirme hakkı dahildir.

Aksi yönde anlaşma sağlanmadığı sürece içeriğinizin tamamını veya bir kısmını dilediğiniz zaman Hizmetlerden çıkarma hakkına sahipsiniz. Aksi yönde anlaşma sağlanan koşullar dışında Enozelegitim.com platformunun bu bölümdeki hakları alt lisanslandırma hakkı, içeriğin kaldırılmasından 60 gün sonra yeni kullanıcılar açısından sonlanacaktır. Ancak içeriğin kaldırılmasından önce kullanıcılara verilen haklar, bu lisansların şartları doğrultusunda (ömür boyu erişim hakkı dahil olmak üzere) devam eder ve Enozelegitim.com platformunun içerikleri pazarlama amaçlarıyla kullanma hakkı, sonlandırma işleminden sonra da devam eder.

Hizmetler’i teslim etme, pazarlama, tanıtma, sergileme veya işletme ve kalite kontrol amaçlarıyla içeriğinizin tümünü veya herhangi bir bölümünü kaydedebiliriz. Enozelegitim.com platformuna adınızı, resminizi, görüntünüzü veya sesinizi; Hizmetler, içeriğiniz veya sunma, teslim etme, pazarlama, tanıtma, sergileme ve satma işlemleriyle bağlantılı olarak kullanma izni vermekte ve tüm gizlilik, tanıtım hakları veya bunlarla bağlantılı benzer nitelikteki diğer haklardan, geçerli yasa kapsamında izin verilen ölçüde feragat etmektesiniz.

3. Güvenlik

Aşağıdaki durumlar dahil olmak üzere önceden bildirmeksizin, herhangi bir nedenle ve herhangi bir zaman, kursları kaldırma, ödemeleri askıya alma ve/veya eğitmenleri engelleme hakkını saklı tutarız;

 • Bir eğitmen veya eğitim, politikalarımıza veya yasal şartlarımıza ve sözleşmelerimize uymadığında
 • Bir eğitim, kalite standartlarımızın altında kaldığında veya kullanıcı deneyimi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunda
 • Bir eğitmen hoş olmayan bir davranış gösterdiğinde veya Enozelegitim.com platformunun kamuoyu gözündeki itibarını zedelediğinde, saygısızlık gösterdiğinde, platformumuzu bir skandal içerisine sürüklediğinde veya alay ettiğinde
 • Bir eğitmenin, Enozelegitim.com platformu politikalarını ihlal eden bir pazarlamacı veya iş ortağının sunduğu hizmetler ile ilgisi olduğunda
 • Enozelegitim.com platformunun tamamen kendi takdirine bağlı olarak karar verdiği şekilde

Enozelegitim.com platformu, yönettiğiniz eğitimlere diğer kullanıcıları ortak eğitmenler olarak eklemenize olanak tanır. Ortak eğitmen ekleyerek bu kişileri, hesabınızı ve eğitimlerinizi etkileyecek belirli işlemler gerçekleştirmek üzere yetkilendirmiş olduğunuzu kabul edersiniz. Enozelegitim.com platformu, siz ve bu tür kullanıcılar arasındaki herhangi bir anlaşmazlık konusunda aracılık edemez veya bununla ilgili herhangi bir sorunda danışmanlık sunamaz.

Eğitmenlerin kullanıcılara sözleşmeye dayalı doğrudan bir ilişkisi yoktur; bu nedenle kullanıcılar hakkında alacağınız tek bilgi, size Hizmetler aracılığıyla sunulan bilgiler olacaktır. Edindiğiniz bilgileri, Enozelegitim.com platformunda bu kullanıcılara hizmetlerinizi sunmaktan başka bir amaçla kullanmayacağınızı ve Enozelegitim.com platformu dışında ek kişisel bilgi talep etmeyeceğinizi veya kullanıcıların kişisel bilgilerini saklamayacağınızı kabul etmiş olursunuz. Kullanıcıların kişisel verilerini kullanımınızdan kaynaklanan iddialara karşı Enozelegitim.com platformuna tazmin mükellefiyetinde bulunursunuz.

Eğitimlerinizin yetkisiz kullanımdan korunmasına yardımcı olmak için korsanlıkla mücadele sağlayıcılarıyla iş ortaklığı kurmaktayız. Bu korumayı etkinleştirmek üzere işbu belge ile Enozelegitim.com platformunu ve korsanlıkla mücadele sağlayıcılarımızı geçerli yasalar kapsamında bildirim ve kaldırma işlemleri yoluyla her bir eğitiminiz için telif haklarınızı uygulaması ve bu hakların uygulanmasını amaçlayan diğer çalışmalar için temsilcileriniz olarak atamış olursunuz. Enozelegitim.com platformuna ve korsanlıkla mücadele sağlayıcılarımıza her birine telif hakkı çıkarlarınızı sizin adınıza uygulamak amacıyla bildirimde bulunmak üzere birincil yetki vermiş olursunuz.

4. Fiyatlandırma ve Ödemeler

Eğitim oluştururken eğitimiz için mevcut fiyat kademeleri listesinden bir taban fiyat seçmeniz istenir. Dilerseniz eğitiminizi ücretsiz sunmayı da tercih edebilirsiniz.

Eğitimlerinizi çalışanlarımızla, seçili iş ortaklarımızla ve daha önceden eğitimlerinizi satın almış olan hesaplara erişim vermemiz gereken durumlarda paylaşma hakkını bize vermiş olursunuz. Bu tür durumlarda telafi ödemesi almayacağınızı kabul edersiniz.

Bir kullanıcı, Enozelegitim.com platformunun geçerli yasalar doğrultusunda kullanım vergisi, katma değer vergisi (KDV) ya da benzer işlem vergileri ödemesini gerektiren bir ürün veya hizmet alırsa, bu satışlar için bu işlem vergilerini toplar ve yetkili vergi makamlarına iletiriz. Bu tür vergilerin ödenmesi gerektiğini tespit ettiğimiz durumlarda kendi takdirimize bağlı olarak satış fiyatını artırabiliriz.

Bir kullanıcı eğitiminizi satın aldığında, satışın brüt tutarını, kullanıcıdan alınan brüt tutar olarak hesaplanır. Satışın net tutarını hesaplamak için tüm işlem vergilerini, mobil uygulama satışlarına uygulanan tüm mobil platform ücretlerini, mobil uygulama olmayan platformlardan yapılan tüm satışlar için yönetim ve hizmet bedelini ve üçüncü taraflara yapılan tüm ödemeleri bu tutardan düşeriz.

Kullanıcı Sözleşmesi‘nde açıklandığı şekilde, kullanıcıların geri ödeme alma hakkı olduğunu kabul edersiniz. Eğitmenler, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında geri ödemesi yapılan işlemler için gelir elde etmez. Tarafımızdan ilgili eğitmene ödeme yapıldıktan sonra bir kullanıcı geri ödeme talep ederse; geri ödeme miktarını, eğitmene yapılacak bir sonraki ödemeden düşmek veya eğitmene yapılacak başka ödeme yoksa ya da ödemeler, geri ödenecek miktarları karşılamak için yeterli değilse eğitmenden, kendi eğitimleri için kullanıcılara yapılan geri ödeme tutarlarını karşılamasını istemek haklarımızı saklı tutarız.

5. Ticari Markalar

Ticari markalarımızı, yayınlanmış bir eğitmenken ve aşağıdaki gerekliliklere tabi iken sizi yetkilendirdiğimiz durumlarda kullanabilirsiniz;

 • Yalnızca size sunduğumuz ticari markalarının görsellerini, yayınlayabileceğimiz kurallarda açıklandığı şekilde 
 • Ticari markalarımızı yalnızca eğitimlerinizin tanıtımı ve satışı için 

Kullanımı durdurmanızı talep etmemiz durumunda bu talebi doğrudan uygulamalısınız.

Enozelegitim.com platformunda eğitmen ve/veya kullanıcı olarak aşağıda listelenen eylem ve davranışları yapmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız;

 • Ticari markalarımızı yanıltıcı veya aşağılayıcı bir şekilde kullanmak
 • Ticari markalarımızı, eğitiminizi veya hizmetlerinizi desteklediğimizi, eğitiminize veya hizmetlerinize sponsor olduğumuzu veya eğitiminizi veya hizmetlerinizi onayladığımızı ima eden bir şekilde kullanmak
 • Ticari markalarımızı yürürlükteki yasaları ihlal edecek şekilde veya uygunsuz, müstehcen veya yasalara aykırı bir konu ya da materyal ile bağlantılı olarak kullanmak

6. Yasalar

Hizmetleri yasaları kapsamında kullanmanızın (bir kişi veya bir memur, yönetici ya da adına Hizmetleri kullanan herhangi bir kuruluşun hakim hissedarı olarak) yasaklı olmadığını garanti edersiniz. Bu Eğitmen Koşulları’na tabi olduğunuz dönemde bu tür bir yasaklamaya maruz kalırsanız bizi 24 saat içinde bilgilendireceğinizi, anında yürürlüğe girecek ve size yönelik başka bir taahhüt olmayacak şekilde size yönelik tüm yükümlülüklerimizi feshetme hakkına sahip olduğumuzu kabul edersiniz. Bu tür bir yasaklamaya tabi olan başka herhangi bir kişi veya kuruluşla herhangi bir işlem yürütmek veya bu tür bir işleme olanak sağlamak amacıyla Hizmetleri kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Yasaları ihlal edecek şekilde Hizmetleri kaldıramaz, dışa aktaramaz veya dışa aktarımına veya yeniden dışa aktarımına izin veremezsiniz.

7. Hesabınızın Silinmesi

Hesabınızı silmeden önce tarafınıza yapılması gereken kalan planlı ödemeleri gerçekleştirmek için ticari olarak makul çalışmalar yürütülmektedir. eğitimlerinize daha önce kaydolan kullanıcılar varsa hesabınız silindikten sonra bu kullanıcıların adınıza ve içeriğe erişmeye devam edeceğini kabul etmiş olursunuz. Hesabınızı silerken yardıma ihtiyacınız olursa veya bir sorunla karşılaşırsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

8. Çeşitli Hukuki Şartlar

Zaman zaman, uygulamalarımızı netleştirmek veya yeni ya da farklı uygulamaları yansıtmak için (örneğin yeni özellikler eklediğimizde) bu Koşulları güncelleyebiliriz ve kendi takdir yetkimize bağlı olarak dilediği zaman bu Koşulları değiştirme ve/veya bu Koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Önemli bir değişiklik yapmamız halinde hesabınızda belirtilen e-posta adresine e-posta bildirimi göndermek ya da Hizmetlerimiz aracılığıyla bir bildirim yayımlamak gibi belirgin bir yöntemle size bildirimde bulunuruz. Değişiklikler, aksi belirtilmediği sürece yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Revize edilen tüm Koşullar önceki tüm Koşulların yerini alacaktır.

Siz ve biz, aramızda hiçbir ortak girişim, iş ortaklığı, istihdam, yüklenici veya temsilcilik ilişkisi bulunmadığını kabul ederiz.

9. İletişim

Bizimle iletişime geçmek için info@enozelegitim.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Hizmetlerimiz ile ilgili soru, endişe ve geri bildirimlerinizi lütfen bize iletin.